hirsitalo Kirkkonummi keittiö

Mistä hirsitalon hinta koostuu?

Omakotitaloa rakennettaessa yksi isoimmista kysymyksistä on, että mitä uusi koti tulee kokonaisuudessaan maksamaan. Hirsitalon hinnan muodostuksessa on monia muuttujia, jotka saattavat yllättää. Paras tapa saada selkeä summa kokonaisbudjetille on valita muuttovalmis hirsitalo.

Finnlamellin muuttovalmis hirsitalo on budjettiratkaisu

Muuttovalmis hirsitalo on helppoutta ja varmuutta arvostavan rakentajan paras valinta. Se tuo mielenrauhaa rakentamisen jokaiseen vaiheeseen, myös kustannusten osalta.

Muuttovalmis on ainoa hirsitalorakentamisen malli, jossa tiedät oikeasti etukäteen paljonko uusi kotisi tulee maksamaan. Saat kotisi yhdellä sopimuksella ja sovittuun hintaan ilman, että sinun täytyy talon osalta tehdä itse haastavaa budjetointia ja kilpailutusta lukuisista eri työvaiheista.

Finnlamellin muuttovalmis hirsitalo kattaa tyypillisesti n. 80-85 % kaikista rakennuskustannuksista (ilman tonttia). Koko rakentamisprojektin osalta talomyyjä auttaa tavoitehinta-arvion tekemisessä. Asiantuntevat myyjämme tuntevat hyvin paikallisen hintatason ja osaavat suunnitella sinulle ja perheellesi parhaan ratkaisun budjettiisi nähden.

marianne ja juha

”Alusta asti oli jo tosi selkeä, mitä itse talo tulee maksamaan.”

Marianne ja Juha,
muuttovalmiin Finnlamelli-kodin rakentajat

Muuttovalmiin hirsitalon rakentamisen hinnan muodostavat

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan palkkio

Talonrakennusprojektiin on aina palkattava pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Etelä-Suomessa nämä ovat yleensä kaksi eri henkilöä, pohjoista kohti mentäessä enenevässä määrin yksi ja sama ammattilainen.

Pääsuunnittelijan vastuulla on varmistaa suunnitelmien yhteentoimivuus. Laissa on erikseen määritetty pääsuunnittelijan vastuut ja kelpoisuusvaatimukset.

Vastaava työnjohtaja vastaa, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein, olemassa olevia suunnitelmia noudattaen.

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan palkkio on paikkakunnasta ja kohteen haastavuudesta riippuen n. 3 000-10 000 euroa.

Tontin maatyöt, myös mahdolliset räjäytystyöt tai paalutukset

Jotta kaikki talonrakennuksen kustannukset voitaisiin laskea mahdollisimman tarkasti, pitää tietää millaiselle tontille ollaan rakentamassa.

Tontille kannattaa aina tehdä maaperätutkimus ennen kauppojen tekoa, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Maaperätutkimuksen ansiosta tontin maaperään pystytään perehtymään tarkoin ja maatöiden kokonaiskustannukset on helppo arvioida yhdessä asiantuntijan kanssa. Paikkakunnasta riippuen maaperätutkimus kustantaa n. 1 500 €.

Maatöiden tekijäksi kannattaa valita luotettava toimija, jolla on asianmukaiset vakuutukset. Omalta Finnlamelli-myyjältäsi saat halutessasi suosituksia alueesi toimijoista. Tontin rakennuskuntoon saattaminen maksaa helpossa paikassa 15 000-20 000 euroa. Pääkaupunkiseudulla tontin työt kustantavat yleensä n. 40 000-60 000 euroa. 

Pääkaupunkiseudulla tontin sijainti nostaa maatöiden kuluja, koska hyvän maaperän tontteja on harvoin saatavilla hyvillä sijainneilla. Helsingin ympäristössä maanrakentamiseen soveltuvaa maa- ja kiviainesta on kuljetettava tontille kauempaa. Tähän liittyvä logistiikka ja työvoima on kallista, samoin esimerkiksi kalliomurskeesta tehtävä neitseellinen sora. Muualla Suomessa maarakentamiseen soveltuvat ainekset ovat yleensä saatavilla edullisemmin.

Maatöiden osalta suurimmat muuttuvat kustannukset syntyvät siitä, jos tontille on tehtävä isoja kallioräjäytyksiä tai suuria massan vaihtoja maaperän kantavuuden parantamiseksi. Tämä voi nostaa maatöiden kustannuksia tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin. Huonommin kantaville maaperille tehdään usein myös paalutuksia (massanvaihtoja ei tällöin tarvita), jolloin kalliimpi hinta muodostuu paaluperustuksista ja ontelolaatoista.

Kunnallistekniikan, eli vesi- ja viemäri- sekä sähköliittymien kustannukset

Tontille tuotava kunnallistekniikka, eli sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät ovat kuntakohtaisesti määrittyviä vakiokuluja. Haja-asutusalueella on yleensä hieman kalliimpaa liittyä kunnallis- tai aluetekniikan piiriin ja kuluja voivat kasvattaa myös pitkä matka runkoverkkoon.

Rakentamisen aikaisen työmaasähköliittymän sekä pysyvän sähköliittymän voit tilata oman kuntasi sähköverkkoyhtiöltä, josta saat myös tarkan hinnan rakennuspaikkakunnallesi. Vesi- ja viemäriliittymien maksut saat tietoon kuntasi vesilaitokselta. Myös oman alueesi talomyyjä auttaa sinua mielellään kustannusten kartoittamisessa.

Viranomais- ja lupamaksut

Jotta uuden talon rakentaminen voidaan aloittaa, tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan paikallisesta rakennusvalvonnasta. Kaikki rakennuslupaan tarvittavat suunnitelmat kuuluvat Finnlamellilla muuttovalmiin hirsitalon hintaan. Yleensä rakennuslupa ja siihen liittyvät mittaus- ja merkitsemismaksut kustantavat n. 1 500-2 500 €. Tarkan hinnan rakennusluvalle saat selville omasta rakennusvalvonnastasi.

Muuttovalmis hirsitalopaketti

Finnlamellin muuttovalmis hirsitalopaketti kattaa yleensä n. 80-85 % rakennusprojektin kokonaiskustannuksista. Hinta sisältää kaiken perustuksista sisätilojen viimeistelyyn. Finnlamelli on ainoa hirsitalonrakentaja Suomessa, joka kertoo jo etukäteen talomallin hinnan eurolleen. Tarkempaan toimitussisältöön voit tutustua tästä.

Finnlamellin muuttovalmis hirsitalo sisältää mm. kaiken tämän:

Yksi merkittävä kuluerä hirsitalossa on myös lämmönlähde, joka voi maksaa 10 000 euroa, tai huomattavasti enemmän, valinnasta riippuen. Suurin osa Finnlamellin taloista lämpiää poistoilma-, vesi-ilma- tai maalämpöpumpulla, joiden osuus kokonaiskustannuksista on 10-20 tuhatta euroa.

Rakennuksen aikainen veden ja sähkön käyttö

Rakentamisen kokonaisbudjettiin tulee arvioida myös rakentamisen aikainen sähkön ja veden kulutus. Kustannuksia syntyy työmaalla esimerkiksi tehdyn lämmityksen, kuivattamisen ja veden käytön seurauksena. Kustannuksiin vaikuttavat talon koko ja rakennusajankohta.

Tontin maisemointi ja pihatyöt

Tontin maisemointi voi olla kymmenien tuhansien kuluerä kunnianhimoisemmalla vihersuunnittelulla. “Peruspihan” hinta on huokeampi. Noin 5 000 eurolla saat uuteen pihaasi nurmikot ja kivituhkat sekä joitakin istutuksia. Mikäli pihalle on tulossa asfalttia, muista varata sille oma budjetti.

Tontin ostohinta

Talonrakennuksen kokonaiskustannuksista on syytä erottaa vielä tontin hinta, joka on yksi isoimmista yksittäisistä kulueristä, ja jonka hinta vaihtelee suuresti sijainnin mukaan. Jos tontin vuokraa ostamisen sijaan, kustannukset jakautuvat pidemmälle aikavälille. Huomioithan, että tontin ostoon voi liittyä myös käsittely- tai lohkomismaksuja. Nämä kustantavat paikkakunnasta riippuen n. 1 500-2 000 €.

Finnlamelli hirsitalo Seinäjoki olohuone

Jos ostan muuttovalmiin hirsitalon, tiedänkö silloin kaikki kustannukset?

Talon osalta kyllä. Koko rakentamisprojektin osalta talomyyjä auttaa tavoitehinta-arvion tekemisessä. Asiantuntevat myyjämme tuntevat hyvin paikallisen hintatason ja osaavat suunnitella sinulle ja perheellesi parhaan ratkaisun budjettiisi nähden.

Muuttovalmiin talopaketin rakentamisessakin tulee matkan varrella toisinaan muutoksia. Yksi ilmiö on Instagramissakin suosiota saanut pihistä & panosta. Taloa rakentavat päättävätkin säästää esimerkiksi saunan paneeleissa ja sijoittaa säästyneet rahat keittiön päivittämiseen paremmaksi.

Nämä ovat päätöksiä, joita asiakas tekee itse. Finnlamelli ei muutoksia ja sitä kautta kustannuksia lähde omin päin suunnitelmiin lisäämään. Halutessasi voit budjetoida mahdollisille muutoksille erillisen summan kokonaisbudjettiin. Pihistämistä ja panostamista voi tehdä myös talolle varatun budjetin puitteissa, jolloin kokonaiskustannukset eivät nouse.

Muuttovalmiin talopaketin lisäksi muiden kulujen tavoitehinta on tyypillisesti 50-100 tuhatta euroa, pois lukien tontin hinta. Taloa rakentavalle tämä on tietysti järkyttävän iso hintahaitari. Talomyyjän pakeilla rahan käyttöä pyritään jyvittämään siten, että asiakkaan ilmoittamasta kokonaisbudjetista vähennetään ensin muut kulut. Jäljellä oleva budjetti on käytettävissä itse taloon, joka vastaa asiakkaan tarpeita ja toiveita.

Esimerkiksi 300 000 euron budjetista (ilman tonttia) 60 000 euroa muihin kuluihin mahdollistaa talon hinnaksi 240 000 euroa.

Rakentamisen kaikkien kulujen määrä yllättää usein enemmän talopaketti- kuin muuttovalmisrakentajaa. Esimerkiksi 120 000 euron pakettitoimituksen päälle tulee moninkertainen määrä muita kustannuksia, sisämateriaalihankinnoista urakointikuluihin, jolloin talon lopullista hintalappua on hankala arvioida.

Osalla asiakkaista tämä on totuuden hetki, kun huomataan että varatut rahat eivät riitäkään suoraan siihen unelmakotiin, mistä ensin haaveiltiin. Osa päättää etsiä tarvittavan rahan ja palaa asiaan, osa muuttaa suunnitelmia. Kaikki asiakkaamme ovat kuitenkin kiitollisia, että autoimme heitä hahmottamaan rakentamisen kokonaisbudjettia. Talomyyjän kanssa voi aina myös etsiä realistisia vaihtoehtoja toteuttaa oma unelmakoti käytössä olevan rahan puitteissa. Pienilläkin muutoksilla talosta voidaan saada paremmin budjettiin sopiva.

hirsitalo pohjanmaalla olohuone maisema
Pouta 154 yläkerta

Paljonko hirsitalo on kalliimpi?

Useimmissa tapauksissa talon rakentamista harkitseva vertaa hirsitalon hintaa puuelementtitalon vastaavaan. Näiden keskeisin erottava tekijä on lämmön kodin sisällä pitävä ulkoseinän materiaali. Finnlamellin hirsitalossa se on suomalaista massiivipuuta, joka on turvallinen ja terveellinen rakennusmateriaali.

Hirsiseinän valmistuksessa kustannukset sijoittuvat tuotantoketjun alkupäähän, eli hirren valmistukseen tarvittavaan konekantaan.

Alan toimijat ovat antaneet karkeita arvioita hirsitalon ja puuelementtitalon hintaerosta, haarukassa 10-20 %. Todellisuus on kuitenkin hieman mutkikkaampi.

Mitä enemmän talossasi on seinäalaa, sitä suurempi kustannusero on. Jos otetaan esimerkiksi Finnlamellin Rehti-hirsitalo, niin pienehkö hirsitalo on noin 10-15 % kalliimpi, kuin vastaavan kokoinen puuelementtitalo. Suuremmassa talossa hinta nousee tietenkin sitä mukaa, mitä enemmän hirttä taloon tulee.

Myös vertailuja kivitalon kustannuksiin tehdään, mutta nämä eivät ole hirsitalojen kannalta niin oleellisia vertailupisteitä. Kivitalot ovat tyypiltään aivan erilaisia ja vuosittain rakennettavista pientaloista ne edustavat alle 10 % osuutta.

Keskimääräistä hirsitalon hintaa puuelementtitaloon verrattaessa kannattaa huomioida myös sellainen ilmiö, että hirsitaloista tykätään tehdä vähän kalliimpia. Näin käy ennen kaikkea siitä syystä, että hirsitalojen neliökoko on keskimäärin suurempi kuin puuelementtitaloilla. Hirsitaloihin halutaan usein myös panostaa enemmän, koska useille ne ovat loppuelämän koteja. Kalliimpien kiintokalusteiden ja sisustuksen valinnalla ei ole tässä niin suurta osuutta, sillä suomalaisilla talotoimittajilla on kutakuinkin samanlainen valikoima asiakkaidensa käytössä.

Näitä hyötyjä hirsitalon hinta pitää sisällään

Kuten edellä puhuttiin, hirsitalon jonkin verran korkeammassa hinnassa maksat suomalaisesta puusta. Talosi seinät on rakennettu luonnonmateriaalista, jonka edut huomaat heti uuteen kotiisi muutettuasi, mutta myös vuosikymmenten varrella.

Merkittävänä asumismukavuuden takeena on hirsitalojen terveellinen ja raikas sisäilma. Monille hirsitalon ostajille aito puu materiaalina itsessään on ilon aihe. Asumisen tyytyväisyyttä kartoittavissa tutkimuksissa hirsitalojen asukkaat ovat useaan kertaan todettu kaikkein onnellisimmiksi.

Hirsi on myös kestävä rakennusmateriaali. Hirsiseinä ei järjestä ikäviä remonttia vaativia yllätyksiä, ja se onkin arvostettu ostokohde asuntomarkkinoilla. Hirsitalojen kysyntä on tarjontaan nähden niin kova, että niitä ei juuri nähdä edes vapaana myynnissä. Toisin sanoen, hirsitalo on hyvä sijoitus elämään myös taloudellisesti ja kysynnän trendi on toistaiseksi ollut vain nouseva. Hirsitalo on myös ajaton ja sen perusolemus kestää aikaa.

Panostus hirsitaloon rakennusvaiheessa tuo iloa sen koko elinkaaren ajan. Rakennusvaiheen jonkin verran korkeammat kustannukset hyödyttävät tulevien vuosikymmenten aikana alhaisempina kunnossapidon kuluina. Esimerkiksi vahattu hirsiseinä säilyy pitkään kauniina. 

Ja mikä parasta, hirren kohdalla ei tarvitse miettiä, muhiiko ulkoseinän sisällä kosteusvaurio. Hirsikotisi rakenne on terveellinen ja turvallinen, koska kotisi runko on yhtä ja samaa materiaalia, ulkoseinästä sisätiloihin. Panostus hirsikotiin tuo siis mielenrauhaa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Muuttovalmis hirsitalo Vaasa keittiö ja ruokailutila

Lue seuraavaksi: Miten talopaketti kannattaa valita?

Talopaketin ostajana tärkeintä on ymmärtää, mikä on minulle se sopivin vaihtoehto ja mitkä ovat talopakettirakentajan vastuut.

finnlamelli-myyjän tapaaminen

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa?

Ota yhteyttä paikkakuntasi myyjään tai jätä meille yhteydenottopyyntö.