Finnlamellilla ja sen yhteistyökumppaneilla on yhteinen tavoite: toteuttaa asiakkaan omakotitalounelma

Finnlamellin kumppanit ovat entistä tyytyväisempiä yhteistyöhön, käy ilmi tuoreesta kumppanityytyväisyystutkimuksesta. Tyytyväisyys nousi voimakkaasti vuoden takaisesta, vaikka se oli jo aiemmin hyvällä tasolla.

Kumppaneilta saadun palautteen perusteella Finnlamellin vahvuuksia kilpailijoihin nähden ovat valmius kehittää toimintaa pitkäjänteisesti yhdessä kumppaneiden kanssa, tilaus- ja toimitusprosessien selkeys ja toimivuus sekä sovituista asioista kiinni pitäminen.

Kiitosta saatiin myös toimivasta Extranetistä sekä muusta viestinnästä, joka samalla nousi myös tämän vuoden kumppanikokemuksen kehittämiskohteeksi. Erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa tiedon ja näkymien jakamisen tarve kumppaneiden välillä on vielä tavallistakin suurempi.

Kumppanit ovat enemmän kuin toimittajia

Finnlamellille kumppanit eivät ole vain tavaran tai palvelun toimittajia, vaan pitkäaikaisia yhteistyötahoja, joiden kanssa toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kaikkien osapuolten yhteisenä päämääränä on toteuttaa asiakkaan unelma eli omakotitalo laadukkaasti ja asiakaslupauksen mukaisesti. Finnlamelli on osa DEN Finland Oy:ta, Suomen suurinta pientalorakentajaa.

DENin yhteistyökumppanit toimittavat materiaaleja, työsuoritteita tai molempia. Kumppanit esimerkiksi:

Usein myös kuljetus, huolinta ja välivarastointi hoituu kumppanien toimesta.

Toimintaa kehitetään yhdessä kumppaneiden kanssa

Perustava Oy:n toimitusjohtaja Sampo Jäntti ja BSH Kodinkoneiden avainasiakaspäällikkö Timo Honkala kiittelevät Finnlamellia erittäin hyvin toimivasta yhteistyöstä. Molemmat arvostavat kumppanuutta, joka on enemmän kuin perinteinen asiakas-toimittajasuhde.

“Meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, haluamme oppia toisiltamme puolin ja toisin. Kumppanuus ei toteudu pelkästään johdon kabineteissa, vaan kun ollaan arjessa tekemisissä, kumppaniperiaate toimii sielläkin. Kokonaisuutena olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme saaneet DENin kelkassa olla”, kiittelee Jäntti.

Myös Timo Honkala kuvailee yhteistyötä yhteistyöksi sen varsinaisessa merkityksessä.

“Koemme, että tavoittelemme DENin kanssa yhteistä päämäärää, eli tyytyväistä asiakasta. Olemme molemmat kiinnostuneita tietämään, mitä asiakkaat markkinoilla haluavat ja kehitämme yhdessä valikoimaa siihen suuntaan, asiakaslähtöisesti.”

Kumppaniviestinnässä tavoitteena avoimuus ja läpinäkyvyys

Kumppanikokemustutkimuksessa nousi tänä vuonna kehittämiskohteeksi viestintä. Tavoitteena on huolehtia, että vahvuudet säilyvät ja vahvistuvat edelleen ja kehittämiskohteiden osalta saadaan tilannetta parannettua entisestään.

Viestinnän parantamiseksi on jo suunnitteilla kehittämistoimenpiteitä. Esimerkiksi kvartaalikokoukset ja aiempaa epämuodollisemmat puhelinkeskustelut kumppaneiden kanssa otetaan kokeiluun.

Viestinnästä on saatu myös kiitosta. Esimerkiksi Perustavan Jäntti kokee viestinnän sujuvan hyvin.

“Meitä kuunnellaan, meiltä kysytään ja meiltä halutaan oppia. Me tiedämme koko ajan, miten toisillamme menee, ja haluamme yhdessä kehittää asioita eteenpäin”, Jäntti kiittelee.’

Kumppanityytyväisyys nousi lukemasta 54 lukemaan 71

Finnlamelli on osa DEN Finlandia, joka tutkii vuosittain yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä kumppanikokemustutkimuksella. Tyytyväisyyttä mitataan NPS-suositteluindeksillä, joka vuonna 2023 nousi lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli jo hyvällä tasolla 54.

DENin kumppaniverkosto työllistää satoja ammattilaisia

DEN Finland työllistää välillisesti kumppaniverkostojensa kautta satoja rakennus- ja kuljetusalan ammattilaisia eri puolilla Suomea. DEN Finland on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan, mikä näkyy työllistävänä vaikutuksena sekä oman henkilökunnan tyytyväisyyden lisäksi myös kumppaniverkoston tyytyväisyydestä huolehtimalla.

DENillä kumppanit otetaan mukaan kumppanikokemuksen kehittämiseen vuosittaisen tutkimuksen lisäksi myös tiiviillä yhteydenpidolla ja kumppaneiden aktiivisella kuuntelemisella.

“Meille on tärkeää, että kumppaneidemme kanssa tehty yhteistyö mahdollistaa kasvun kaikille osapuolille sekä tukee vastuullista liiketoimintaa.”