Älylukon arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä: Finnlamelli / Den Finland Oy, Pakkalankuja 7, 01510 Vantaa, myöhemmin Den Finland

2. Arvonnan yhteydessä tallennettuja henkilötietoja käsitellään Den Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterissä määritellyllä tavalla.

3. Osallistumisoikeus: Osallistumisoikeus arvontaan on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Arvonta ei koske taloyhtiöitä, talotehtaita, rautakauppoja eikä rakennusliikkeitä. Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista viesteistä. DEN Finland Oy:n omat työntekijät tai kampanjan tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät tai edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan. Osallistuminen on ilmaista.

4. Kampanja-aika: Arvontaan voi osallistua 10.10.2023-17.12.2023 välisenä aikana. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Palkinnon arvonta suoritetaan 18.12.2023. Den Finland pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin.

5. Palkinnot: Den Finland arpoo kampanja-aikana arvontaan osallistuneiden kesken Yale Doorman L3 -älylukon (arvo n. 529 €). Palkinto toimitetaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen postitse tai sen voi hakea Pakkalan Studiolta.

6. Arpajaisvero: DEN Finland Oy maksaa mahdollisen arpajaisveron.

7. Arvontaan osallistuminen: Arvonta on käynnissä Finnlamellin verkkosivuilla finnlamelli.fi/muuttovalmis-hirsitalo/. Arvontaan osallistuminen edellyttää lomakkeen täyttämistä kokonaisuudessaan. Arvontaan voi osallistua vain yhden kerran. Arvontaan osallistuminen edellyttää markkinointiluvan antamista Finnlamellille / Den Finlandille. Voit kuitenkin poistua uutiskirje- ja taloesittelykutsulistalta milloin tahansa. 

8. Voittajille ilmoittaminen: Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista järjestäjän hallinoimissa kanavissa ilman erillistä suostumusta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta.

9. Järjestäjän vastuu: Mikäli arvonnasta kertovissa materiaaleissa esiintyy virheitä, järjestäjä ei ole vastuussa virheen aiheuttamista seuraamuksista.

10. Palkinnon käyttämiseen liittyvä vastuu: Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

11. Palkinnon vaihto: Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tavaraan.

12. Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen: Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. 

13. Kampanjan päättymisestä sekä arvontatuloksesta voidaan ilmoittaa kaikille siihen osallistuneille henkilöille.

14. Arvontaan osallistumalla hyväksyt nämä säännöt ja sitoudut noudattamaan järjestäjän päätöksiä.