Eteinen muuttovalmiissa hirsitalossa

Finnlamellin hirret valmistuvat Suomessa omalla tehtaalla

Pientalorakentamisen kotimainen tuotanto tukee paikallista kasvua ja kestävää kehitystä. Finnlamellin talot rakennetaan omalla tehtaalla Alajärvellä, Etelä-Pohjanmaalla.

Finnlamellin hirsitaloissa käytettävä puu on peräisin suomalaisista metsistä, ja puutavara ostetaan kotimaisilta sahoilta. Finnlamelli on osa DEN Finlandia, joka on Suomen suurin pientalotoimittaja. Muita DENin talobrändejä ovat Designtalo ja Keskon kanssa yhteinen Ainoakoti. Tänä vuonna DEN toteuttaa yli 530 kotia.

Kotimainen tuotanto edistää työllisyyttä

DEN työllistää Suomessa suoraan yli 400 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän.

Rakentamisen eri vaiheet suunnittelusta materiaalien valmistukseen ja rakentamisesta logistiikkaan työllistävät oman vakituisen väen lisäksi satoja paikallisia alihankkijoita.

Kotimainen tuotanto edistää kestävää kehitystä

DENin vastuullisuustyön painopisteitä strategiakaudella 2021–2025 ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys sekä hyvä hallintotapa.

Omalla tehtaalla ja valvotuissa tuotantoketjuissa vastuullisuutta on helpompi seurata, mitata ja kehittää edelleen. Finnlamellin tehdas Alajärvellä on lämmön suhteen omavarainen, sillä sahauksesta syntyvä puru käytetään lämmöntuotantoon ja ylijäämä myydään pelleteiksi. Tehtaalla käytetään vain uusiutuvaa energiaa. Rakennusmateriaalina Finnlamellin hirsitaloissa käytetään suomalaista PEFC-sertifioitua kuusipuuta, jonka alkuperä on selvitettävissä.

Alajärven-tehtaalla elementit ja hirret säilytetään ja käsitellään säältä suojassa, ja nopea pystytys työmaalla säältä suojaan pitää rakenteet turvallisina. Hirsitaloissa on tutkitusti erinomainen sisäilma, ja elementtitaloissa käytettävät laadukkaat runko- ja eristemateriaalit pitävät myös huolta sisäilman laadusta.

DENillä työturvallisuutta parannetaan jatkuvasti, ja omia innovaatioita ovat esimerkiksi tehtaiden hengitysilman laadun parantaminen oikean ilmankosteuden avulla sekä työmailla käytettävä oma, patentoitu telinejärjestelmä, joka estää putoamisen korkealta.

Omat tehtaat mahdollistavat tuotannon joustavuuden

Finnlamellin tuotanto joustaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, sillä omalla tehtaalla erilaiset ja vaativatkin suunnitelmat pystytään toteuttamaan joustavasti. Tuotantoa pystytään myös ohjailemaan markkinatilanteen mukaan, ja kiireisenä aikana tehdas pyörii useammassa vuorossa.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

DEN aloitti hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2021. Vuonna 2022 hiilijalanjälki pieneni yhdeksän prosenttia, vaikka rakentamisen volyymi kasvoi. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni lähes 16 prosenttia. 75 % hiilijalanjäljestä syntyi materiaaleista ja raaka-aineista, 21 % valmiiden rakennusten elinkaaren aikana ja 4 % tuotantoprosessista. DENin tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja lisätä hiilineutraalien tuotteiden osuutta.