• fin
 • eng
 • swe
 • ru
 • ger
 • fra
 • jpn
 • svn
 • svk
 • ita
 • ice
 • spa
 • ee

TIMMERSORTIMENT

Hirsikaari

De största dimensionerna 180–270 × 260 lämpar sig för villor eller stora offentliga byggnader. Vanligtvis, beroende på byggbestämmelserna i landet där huset uppförs, behövs med detta timmer ingen tilläggsisolering. Vår populäraste timmerdimension är 202 × 260 mm.

Vårt nyaste timmer har dimensionerna 270 × 260 mm. Även i grövre stockar har den välproportionerade formen bevarats.

I vårt omfattande sortiment hittar du alternativ för många användningsändamål. Den måttnoggranna lamellstocken, som inte spricker eller böjs, kan bearbetas för olika slags knutar och timringar som möjliggör även utmanande objekt.

Den robusta sponten säkerställer att fogarna håller. Kortknutar passar särskilt bra på detaljplaneområden och i städer. På snedknutar kan vinkeln variera steglöst mellan 45–90 grader.


 

270x260 hirsi netti 

Hirsiliitoskuvia

 

Som råvara för lamellstockar används utvalda, raka tallar och granar som vuxit långsamt i ett kyligt klimat, vilket ger ett tätfibrigt virke. Stockarna klyvs och fogas samman så att träets hårdaste del, kärnvirket, kommer ytterst. Därför är lamellstock överlägsen jämfört med traditionellt rundtimmer eller hyvlat timmer när det gäller tåligheten mot vädrets växlingar.
Timmerhusets naturliga sättning minimeras när man använder lamellstockar.


 

Tilläggsisolering som alternativ

Om du vill, kan du även välja en dubbelkonstruktion till ditt hus. I Finland tilläggsisoleras stommen ofta med träfiber, vilket låter väggen andas. Isoleringen monteras på väggens insida och fulländas med timmerpanel eller något annat ytmaterial enligt dina önskemål.

Tilläggsisoleringen kan även monteras utanpå och då bevaras timmerväggen som en fröjd för ögat inomhus. Utvändig tilläggsisolering kan även krävas i planbestämmelser.

I prisjämförelse är dubbelkonstruktionen förmånligare än massivtimmer, men prisskillnaden jämnas ut vid monteringen när isoleringsmaterial och arbetskostnader beaktas. Oavsett om du bygger ditt hus av massivtimmer eller med en tilläggsisolerad konstruktion får du ett ekologiskt, varmt och hållbart timmerhus som bevarar sitt värde från generation till generation.

Bekanta dig med våra produkter: Ta en titt på videoklippet LAMELLSTOCK – KÄRNVIRKE MOT VÄDRET


 

Tuplarakenne