• fin
 • eng
 • swe
 • ru
 • ger
 • fra
 • jpn
 • svn
 • svk
 • ita
 • ice
 • spa
 • ee

I Finnlamelli timmerhus andas du lätt

Hirsitalon sisailma

Ett omsorgsfullt tillverkat timmerhus från Finnlamelli jämnar ut temperaturskillnaderna inomhus och utomhus. Träet fungerar som värmeisolering och reglerar fuktigheten, vilket gör att luften i timmerhus är lätt att andas samtidigt som spridningen av skadliga mikrober förhindras. Tack vare den kraftiga väggkonstruktionen är värmeenergibehovet litet.

Avsaknaden av statisk elektricitet förebygger dammbildning. På grund av den rena inomhusluften är timmerhus ett utmärkt alternativ även för allergiker.