• fin
 • eng
 • swe
 • ru
 • ger
 • fra
 • jpn
 • svn
 • svk
 • ita
 • ice
 • spa
 • ee

EKOLOGISKA ASPEKTER

 

Idag återspeglar beslutet att bygga ett hus många föränderliga värden. Vi gör val, som till sin del formar världen och miljön i morgon. Varje beslut som tas idag är en del av grunden som vi bygger vår framtid på. Vi väljer kursen och drar riktlinjerna.


 

 Kuusimetsa ala

Processen när man bygger av trä belastar miljön avsevärt mindre än när andra material används. Det förnybara byggmaterialet fås på ett ekologiskt sätt från närliggande skogar.

Tillverkningen av timmerväggar förbrukar mycket lite energi, samtidigt som koldioxidutsläppen är låga. Energin som används i tillverkningen av timmerväggar är förnybar energi och trä är dessutom återvinningsbart till 100 procent. Finnlamelli utnyttjar träavfallet som uppstår som biprodukt som värmeenergi på den egna fabriken och således går inget till spillo.


Sukupolvelta toiselleEtt timmerhus håller från generation till generation – de äldsta timmerhusen som fortfarande används för boende är hundratals år gamla.