• fin
 • eng
 • swe
 • ru
 • ger
 • fra
 • jpn
 • svn
 • svk
 • ita
 • ice
 • spa
 • ee

Bevisat tätt

Finnlamellis timmerhus är täta och energieffektiva


Konstruktionernas täthet garanterar byggnadens energieffektivitet. Det är viktigt att beakta att även om ett timmerhus byggs tätt, försvinner inte timrets viktigaste egenskap, förmågan att andas. Timmerväggen jämnar fortfarande effektivt ut fukt- och temperaturväxlingarna i inomhusluften.
I ett timmerhus från Finnlamelli får vi njuta av en hälsosam inomhusluft av god kvalitet.


Hos Finnlamelli får du också noggranna anvisningar för byggande av ett timmerhus vars täthet är i toppklass.


I husen som testats har man använt Finnlamellis standardprodukter, och således blir huset tätt och energisnålt bara själva monteringsarbetet görs med omsorg och med beaktande av anvisningarna.