• fin
 • eng
 • swe
 • ru
 • ger
 • fra
 • jpn
 • svn
 • svk
 • ita
 • ice
 • spa
 • ee

VÄRDEGRUND

KVALITET


Finnlamelli Oy har vuxit i en tuff marknadssituation till en av Finlands ledande timmerhusfabriker, som värnar om kvaliteten med hjälp av modern toppteknologi och funktionella produktionslokaler. 


Yrkeskunnigheten hos våra anställda är nyckeln till företagets framgång. Trots den snabba tillväxten har företaget lyckats rekrytera yrkeskunniga och engagerade anställda inom hela kedjan från planering till produktion.


Finnlamellin henkilokuntaa (kopio)

INDIVIDUELLA PRODUKTER


Storleken på vår husfabrik är idealisk och i verksamheten följer vi alltid principen om att den individuella planeringen börjar i kundens utgångspunkter och leveranserna sker flexibelt.


TILLFÖRLITLIGHET


Som företag är vi tillräckligt stort för att kunna utnyttja de produktionsmässiga fördelarna vid en stor fabrik. Samtidigt kan vi erbjuda personlig service och hålla fast vid avtalade leveranstider. Vi tror på personlig service och på samarbete.
Finnlamelli är klassificerat i den högsta kreditvärderingsklassen AAA.