• fin
 • eng
 • swe
 • ru
 • ger
 • fra
 • jpn
 • svn
 • svk
 • ita
 • ice
 • spa
 • ee

Fabriken

Bland fackmännen inom timmerhusbranschen och sågindustrin i Alajärvi fanns en orubblig tro på lamellstockens överlägsenhet när man bygger av timmer. Denna övertygelse tände gnistan för att vilja utveckla detta högklassiga byggmaterial till sin fulla potential med hjälp av tidsenlig produktutveckling och en marknadsföring som har en fast tro på sin sak. Så föddes Finnlamelli Oy. Året var 1995.

Några av företagets nyckelpersoner var med redan då, för över trettio år sedan, när det första industriellt tillverkade lamellstocken utvecklades i ett hyvleri som då bar namnet Perälän Höyläämö. Alajärvi som ligger i västra Finland är redan sedan årtionden tillbaka känd för timmerbyggandet. Det är alltså inget under att tillverkningen av lamellstock började just här. Produktutvecklingen fortsätter idag och den nästan trettioåriga erfarenheten syns tydligt. Kvalitet är en hederssak för oss.


Yritys-banneri1-talotehdas

Utöver kompletta leveranser erbjuder Finnlamelli limträbalkar, fingerskarvat konstruktionsvirke, limmade stolpar och pelare – också specialbearbetade – samt bearbetade timmerstockar, vilka används av bygg- och träindustrin.

I oktober 2012 invigdes hos Finnlamelli en förnyad stockbearbetningslinje. På den nya linjen kan specialbearbetningar göras samtidigt på samma linje. På linjen kapas och optimeras stockar, görs Hundegger-specialbearbetningar, borras hål, görs svärdspår, sågas öppningar, avlägsnas spontar, bara för att nämna några av bearbetningsmöjligheterna som finns.

Våren 2013 färdigställdes en till ny stockbearbetningslinje som ersätter den gamla linjen från år 2008. Vad gäller möjligheterna att bearbeta virke är linjen identisk med den stockbearbetningslinje som förnyades 2012.

Tack vare de nya stockbearbetningslinjerna har vi på Finnlamelli allt mångsidigare och effektivare möjligheter att bearbeta virke och en avsevärt större kapacitet, upp till drygt 1 000 timmerhus per år.