• fin
 • eng
 • swe
 • ru
 • ger
 • fra
 • jpn
 • svn
 • svk
 • ita
 • ice
 • spa
 • ee

EXPORT

 

 Custom of skandinavian (kopio)


Exporten har varit en viktig del av Finnlamellis verksamhet ända sedan start och i dagsläget säljs knappt hälften av produktionen utomlands. Finnlamelli har ett täckande återförsäljarnätverk i många länder – oavsett vilken kulturkrets man kommer ifrån, vill människor bo i en varm atmosfär och hälsosamma hus. Vi exporterar bland annat till Mellaneuropa, Ryssland och Japan. 


Vi sätter oss in i det mottagande landets arkitektur och byggnadskultur. Våra representanter sköter kontakterna med fabriken och får experthjälp från fabriken i alla byggnadsfaser. 


Finnlamelli är en välkänd och renommerad husfabrik i hela världen. Företagets namn bär ett uttryck för kvalitet, toppteknologi och en lyhördhet gentemot kunderna. Finnlamelli har lokala kvalitetscertifikat i de mottagande länderna som garanti för kvaliteten.

 

 

 

 

  

Alajarvi maailmankartalla