Finnlamelli rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Den Finland Oy
Finnlamelli
Teollisuustie 18, 62900 ALAJÄRVI
Puh. (06) 557 0300 (vaihde)
Y-tunnus 2361049-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Anita Viitasaari
Teollisuustie 18, 62900 ALAJÄRVI

3. Rekisterin nimi
Den Finland Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Finnlamellin asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

– etu- ja sukunimi
– lähiosoite
– matkapuhelinnumero
– sähköpostiosoite
– tieto kampanjan sääntöjen hyväksynnästä
– mahdolliset luvat sähköiseen markkinointiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet
– Rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai
täytetyn paperilomakkeen kautta.
– Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

Rekisterinpitäjä rekisteröi Finnlamellin Facebook-kampanjan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa kampanjaosallistumisen yhteydessä ja verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Finnlamellin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia korjattavaksi itseään koskevat tiedot sekä kieltää itselleen kohdistettu suoramarkkinointi. Tarkastuspyyntö sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.