1. Järjestäjä

DEN Finland Oy, Y-tunnus 2347517-2, järjestää ”Jouluksi kotiin” -kampanjan.

DEN Finland Oy:ta kutsutaan jäljempänä nimellä ”järjestäjä” ja kampanjaa nimellä ”kampanja”.

  1. Ehtojen hyväksyminen

Tällä sivulla kerrotaan kampanjan osallistumisehdoista. Ehdot tulee lukea huolellisesti. Kampanjaan osallistuminen tarkoittaa sitä, että ehdot on hyväksytty.

  1. Kuinka kampanjaan voi osallistua ja osallistumisoikeus

Kampanja koskee Finnlamellin tarjoamaa jopa 8000 € euron säästöä. Säästön taustalla on vuodenvaihteessa 2019–2020 toteutettava hintojen tarkistaminen. Säästön saat sekä muuttovalmiista kodeista että talopaketeista.

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien järjestäjän työntekijöiksi luettavat henkilöt tai konsernin muihin organisaatioihin kuuluvat henkilöt. Alle 18-vuotiailta vaaditaan holhoojan lupa.

Osallistuminen tapahtuu tarjouspyyntölomakkeen täyttämällä osoitteessa https://www.finnlamelli.fi.
Kun lomakkeeseen on täytetty siinä pyydetyt tiedot, osallistuminen vahvistetaan painamalla ”Lähetä”-painiketta. Kampanjaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

  1. Kampanja-aika

Kampanja on voimassa 14.11.–31.12.2019. Jokaisessa arvonnassa ovat mukana kaikki kampanja-aikana tarjouspyynnön jättäneet. Viimeisessä arvonnassa ovat mukana tarjouspyyntönsä vuoden loppuun mennessä jättäneet. Viimeinen arvonta suoritetaan tammikuun 2020 alussa.

  1. Palkinnot

Kampanjan arvonnan palkintona on ilmainen maaperätutkimus, arvo 1500 €. Maaperätutkimuksia arvotaan yhteensä 7 kappaletta. Arvonnan voittajan tulee hyödyntää voitettu maaperätutkimus 31.3.2020 mennessä.

Kampanjan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta järjestäjän sosiaalisen median kanavissa ilman eri suostumusta.

  1. Henkilötietojen käsittely

Kampanjan osallistuneet henkilöt merkitään järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Kampanjan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettua puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin tai luovuteta ulkopuolisille.

  1. Voittajan valitseminen ja kontaktointi

Kampanjaan osallistuvat kaikki 31.12.2019 klo 23:59 mennessä palautuneet täytetyt tarjouspyynnöt/lomakkeet. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita tarjouspyyntöjä ei hyväksytä mukaan arvontaan.

Järjestäjä arpoo viikoittain yhden voittajan kaikkien tarjouspyynnön jättäneiden kesken. Järjestäjä ilmoittaa viipymättä voittajan valitsemisen jälkeen voitosta voittajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta seitsemän (7) päivän kuluessa valintapäivästä, valitaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon luovuttamisesta myöhemmin tarkennettavalla tavalla.

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu kampanjaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista kampanjaan osallistumisen yhteydessä tai järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Palkinnon voittaja vapauttaa kampanjan järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

  1. Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

  1. Väärinkäytökset

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset jne. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

  1. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta.