Finnlamelli hakee hirsitaloilleen markkinoita vihreää rakentamista vauhdilla edistävästä Kiinasta

Kiinan hallituksen panostus vihreään rakentamiseen avaa kasvunäkymiä suomalaiselle hirsitaloteollisuudelle. Kiinalaisen China Wood Protection Industry Association (CWPIA) -yhdistyksen delegaatio vieraili keskiviikkona 21.3. Alajärvellä. Delegaatio tutustui Alajärvellä hirsirakenteiseen Mäntymäen päiväkotiin ja Finnlamellin hirsitalotehtaaseen. CWPIA-delegaatio oli Suomessa Wood from Finland -kasvuohjelman kutsumana.

Kiinan hallituksen tavoitteena on nostaa vuonna 2018 vihreiden rakennusmateriaalin osuus 30 prosenttiin ja vihreän rakentamisen osuus puoleen koko rakentamisen määrästä. Tätä taustaa vasten vaikutusvaltaisen CWPIA-delegaation vierailu Suomessa on tärkeä etappi. CWPIA-yhdistys avustaa Kiinan Ministry of Housing and Urban–Rural Development -ministeriötä muun muassa rakentamisen normiston kehittämisessä.

Finnlamelli Oy on ollut vuonna 2017 tehdyn liiketoimintakaupan jälkeen osa muuttovalmiita omakotitaloja ja toiminnallisia tiloja valmistavaa ja palveluita tuottavaa DEN Groupia, mikä tuo voimavaroja myös suunnitelmalliselle kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiselle. Finnlamellin tuotannosta lähes 40 prosenttia menee vientiin. Aasiassa Finnlamellin päämarkkina on ollut Japanissa. Yrityksen toimitusjohtaja Markku Uotinen näkee Kiinan potentiaalisena markkina-alueena. Hän sanoo suomalaisen hirsitaloteollisuuden osaamisen olevan maailman huipulla. Finnlamelli teki hiljattain päätöksen yli miljoonan euron investoinnista, jolla se uudistaa Alajärven tehtaan tuotantolinjaa ja lisää tuotantokapasiteettiaan.

– Suunnittelutehtävissä on kolmannes henkilöstöstämme. Siirrämme asiakkaan toiveet ja tarpeet suunnitelmiin, piirustuksiin, jokaiseen komponenttiin ja lopulta valmiiseen taloon. Tuotanto noudattaa kestävän kehitykseen periaatteita kannosta lopputuotteeseen lähtökohtana korkeatasoinen suomalainen metsänhoito-osaaminen yhdistettynä maailmanluokan hirsirakentamisen osaamiseen. Hirsitalo on tutkitusti sisäilmaltaan ja lämpöominaisuuksiltaan loppukäyttäjälle terveellinen elin- ja työskentely-ympäristö, Uotinen sanoo.

–Kiinassa ekologisuuden trendi on mahdollisuus hirsirakentamiselle. Elintason nousu laajentaa keskiluokkaa ja kasvattaa sen ostokykyä antaen mahdollisuuden panostaa asumisen laatuun. Suomi-Kiina-junayhteyksien kehittyminen antaa meille logistiikkaedun, jos kuljetuskustannukset saadaan kilpailukyisiksi merirahdin kanssa. Parantunut rautatieyhteys tarjoaa mahdollisuuden saada tuotteet Kiinaan jopa kymmenessä päivässä, kun toimitus meriteitse vie kaksi kuukautta, sanoo Uotinen.

Wood from Finland -kasvuohjelma on viime aikoina siirtänyt toimintansa painopistettä jalostettuun puutavaraan.

–Kiinan ympäristönsuojeluvaatimusten kiristyminen voi tarjota suomalaiselle jalostetulle puutavaralle mahdollisuuden päästä sisään maan markkinoille, arvio ohjelmajohtaja Jyrki Mantere.

Mantereen mukaan Kiinassa on vaje puurakentamisen kokonaisuuden osaamisessa. Erityisesti koulujen, päiväkotien ja kirjastojen rakentamisessa sekä Kiinassa yleistyvien, mittasuhteiltaan massiivisten luonto-, talviurheilu- ja vapaa-aikakeskusten ympärilläon syntymässä vientimahdollisuuksia hirsitalovalmistajille.

Lisätietoja:

Markku Uotinen, Finnlamelli Oy, toimitusjohtaja, puh. 040 5228850

Finnlamelli Oy on osa DEN Groupia. Se on merkittävä lamellihirsiteknologian kehittäjä ja yksi ekologisen pientalotuotannon edelläkävijöitä. Yrityksen toimitukset käsittävät hirsitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia. Yrityksen lamellihirsitehdas sijaitsee Alajärvellä. Finnlamellin tuotannosta noin 40 prosenttia menee vientiin.

DEN Group Oy on johtava muuttovalmiiden omakotitalojen sekä toiminnallisten tilojen valmistaja ja palvelujen tuottaja. Yrityksen palveluksessa oli vuoden 2018 alussa noin 480 henkilöä. DENin pääomistajia ovat pääomasijoittaja CapManin hallinnoimat rahastot. Yrityksen merkittävinä osakkaina ovat myös valtion omistama pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus sekä yrityksen henkilökuntaa. DEN Groupiin kuuluvat Designtalo, hirsivalmistaja Finnlamelli, työ- ja vapaa-ajantilaratkaisuja tarjoava Talliosake, maarakennusyhtiö PohjanTeko, maa-, pohja- ja talonrakentamisen suunnitteluyhtiö PohjanGeo sekä yrityksen yhdessä Keskon kanssa omistama Ainoakoti.

Wood from Finland -ohjelma auttaa suomalaisia mekaanisen puujalostusteollisuuden yrityksiä löytämään uusia, kasvavia markkinoita, etsimään uusia asiakkaita tuotteilleen ja lisäämään myyntiään. Ohjelmassa mukana olevat yritykset edustavat yli puolta koko Suomen sahatavaratuotannon volyymista. Wood from Finland toteutetaan yhteistyössä Sahateollisuus ry:n ja Team Finland -toimijoiden kanssa.

China Wood Protection Industry Association -yhdistyksen toimialaan kuuluvat Kiinassa puun kyllästys, puun modifioiminen ja puurakentamisen standardien ja normien kehittämiseen osallistuminen avustamalla asiasta vastaavaa Ministry of Housing and Urban-Rural Development -ministeriötä.