ABB Oy:n uusi, hirsirakenteinen Vaskisauna nousee Vaasan kauniiseen ja rauhalliseen Vaskiluotoon

Alkuperäinen Vaskisauna rakennettiin vuonna 1971 silloisen Strömberg Oy:n, nykyiseltä nimeltään ABB Oy, edustustiloiksi. Sijainniksi oli aikoinaan valittu kaunis ja rauhallinen niemi Vaasan Vaskiluodossa. Edustustila kohosi Haukilammentielle, kohtalaisen lähelle Vaasan kaupungin keskustaa.

Vanhalla Vaskisaunalla oli hierottu kauppoja, koulutettu väkeä ja vietetty monenlaista juhlaa läksiäisistä syntymäpäiviin ja kurssien päättäjäisiin aina helmikuun 2017 loppuun saakka, jolloin tilat jouduttiin sulkemaan vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Edustuspaikka päätettiin kuitenkin uusia ja vanha Vaskisauna purettiin kesällä 2017. Samalla tehtiin päätös vanhojen tilojen korvaamisesta uudella noin 300 m2:n lamellihirsirakennuksella.

Uusi Vaskisauna rakentuu Finnlamellin hirsiammattitaidolla

Uuden Vaskisaunan suunnittelussa tavoitteena oli vaikuttava kokonaisuus, jossa on varmat ja turvalliset rakenteet, erityisesti hyvä sisäilma ja jossa voi kokoustaa suuremmallakin väellä.

Kohteessa, jossa saunotaan paljon ja usein, on ensiarvoisen tärkeää, että ulkoseinät ovat massiivihirttä ja väliseinät muurattuja. Lisäksi sijainti meren ja ajoittain rankkojenkin sääolosuhteiden äärellä edellyttää, että kaikki ulkoseinät ja päädyt ovat hirttä ylös asti. Uuden Vaskisaunan rakenneratkaisuksi valittiin lamellihirsi, koska se on kestävä, tutkitusti tiivis ja energiatehokas vaihtoehto.

Vaikka hirsitalo tehdään tiiviiksi, ei se kuitenkaan poista hirren tärkeintä ominaisuutta: hengittävyyttä. Tiiviydestään huolimatta hirsiseinä tasapainottaa tehokkaasti rakennuksen sisäilman kosteus- ja lämpötilavaihteluita. Puu toimii lämmöneristeenä ja kosteudensäätäjänä, minkä vuoksi edustustilan ilma on helppoa hengittää samalla, kun se estää haitallisten mikrobien leviämistä. Vahvojen seinärakenteiden ansiosta lämmitysenergian tarve jää pieneksi.

Vaskisaunan hirsitoimituksesta vastaa alajärveläinen hirsitalotehdas Finnlamelli Oy. Kohteen asennus on alkanut viikolla 6/2018, kertoo Vaasan alueen edustaja Jari Alanko.

Hirsikehikon pystytys tapahtuu ripeästi.

Vaskisaunanan rakennussuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Tuomela Ky Alajärveltä

Arkkitehtisuunnittelun ohjenuorana oli luoda kaksiosainen rakennus yhtenäisen katon alle. Kuitenkin niin, että tilat nivoutuisivat toiminnallisesti tiiviisti yhteen. Tilaohjelman mukaisesti sauna- ja pesutilat eriytettiin omaan ”nappulaansa” ja kokoontumis- ja keittiötilat omaansa. Rakennuksen sali sijaitsee länsipäädyssä, josta aukeavat hienot näköalat meren suuntaan. Salin etelä- ja länsiseinät ovat pääosin lasirakenteisia ja kulku kuisteille tapahtuu kahden liukuoven kautta. Tarjoilutila ja keittiö yhdistyvät saliin pohjoispuolelta.

Talotekniikan suunnittelusta vastaa Granlund Pohjanmaa Oy Vaasasta. Uusien tilojen on määrä valmistua syksyllä 2018, jonka jälkeen tilat avataan jälleen ABB Oy:n vieraiden ja henkilökunnan käyttöön edustus- ja koulutustiloiksi.