Finnlamellin valmistama Haapaveden päiväkoti on otettu käyttöön

Julkaistu 06.10.2014 klo 07:43

Finnlamellin valmistama Haapaveden päiväkoti on otettu käyttöön

Finnlamellin valmistamassa Haapaveden päiväkodissa temmeltää sata lasta

Haapaveden päiväkoti on valmistunut, se on yksi suurimmista päiväkodeista Suomessa. Haapaveden kunta valisti Finnlamellin toteuttamaan hirsiurakan asennuksineen. Rakennus on iso, 1 200 neliötä, rakennuksen mittojen ollessa ulkoseinien osalta 71 x 23,6 metriä. Finnlamelli on toimittanut myös Raaheen päiväkodin, se on tarkoitettu muutamalle kymmenelle lapselle, kun Haapaveden päiväkotiin mahtuu sata lasta.

Päiväkodin hirsirakenteiden suunnittelu tapahtui Finnlamellin toimesta ja suunnittelupäällikkö Pentti Pajala kertoi työn vaativan monelta osin hirsiraken-tamisen erityisosaamista. Esimerkiksi väli- ja ulkoseinien liitosten osalta Finnlamellin insinöörit kehittivät nimenomaan tähän kohteeseen suunnitellun ratkaisun. Finnlamellin tuotantolinjojen pitkälle viety valmistusteknologia mahdollisti erikoisratkaisujen käytön.

Haapaveden kaupungin teknisen johtajan Risto Raution mukaan rakennusmateriaalin valintaan vaikuttivat erityisesti hirren terveellisyys ja turvallisuus rakennusmateriaalina. Viimeaikoina esiin tulleet lukuisat homeongelmatapaukset julkisissa rakennuksissa oli myös yhtenä merkittävänä tekijänä päätöksen taustalla.

Hirsitalojen valtteina pidetään sisäilman laatua ja ekologisuutta

Hirsirakentamisen suosio kasvaakin julkisessa rakentamisessa. Julkisen sektorin herääminen on havaittu kaikissa isoissa hirsitalotehtaissa, kuten Finnlamellilla Alajärvellä.

Toistaiseksi hirrestä on pystytetty lähinnä päiväkoteja, hirsi on tulossa vahvaksi vaihtoehdoksi myös koulujen, hoivakotien ja jopa kunnantalojen rakennusmateriaaliksi.

Päiväkoteja suunnitellaan hirrestä nyt paljon eri puolille maata. Myös muista julkisen puolen kohteista tulee paljon kyselyjä. Koulut ja päiväkodit sopivat hirsirakentamiseen. Mitään erityisongelmia ei 1 000-2 000 neliön rakennusten pystyttämisessä ole.

Hirsirakentamisen kustannukset ovat samaa tasoa muiden materiaalien kanssa. Hirsitalot ovatkin säilyttäneet hyvin asemansa rakentamisen nykytilanteessa. Kun koko rakentamisen alalla on koettu 15 prosentin pudotus, on hirsitalotehtaiden pudotus jäänyt keskimäärin 5 prosenttiin, sanoo Finnlamellin kehitysjohtaja Esko Perälä.

Haapavesi kuva 2

Haapavesi kuva 1